Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT cho quà biếu tặng

Thảo luận trong 'Dịch vụ - Giải trí'

 1. bocap123

  bocap123 Member

  Bài viết:
  307
  Đã được thích:
  0
  Các doanh nghiệp vướng mắc về lập hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ? Quy định sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mãi, quảng cáo, hàng mẫu, biếu tặng? IAC Hà Nội xin hướng dẫn cụ thể như sau:


  Hướng dẫn lập hóa đơn GTGT cho quà biếu tặng

  Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ:

  – Tại Điểm b Khoản 2 Điều 16 quy định cách lập một số tiêu thức trên hóa đơn:

  “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hoá dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hoá.

  Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo”.

  – Tại Điểm 2.4 Phụ lục 4 hướng dẫn lập hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ đối với một số trường hợp:

  “Sử dụng hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

  a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hoá đơn, trên hoá đơn ghi tên và số lượng hàng hoá, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

  b) Đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ thì phải lập hoá đơn GTGT (hoặc hoá đơn bán hàng), trên hoá đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hoá đơn xuất bán hàng hoá, dịch vụ cho khách hàng.”

  Theo đó, về phần nội dung trên hóa đơn đối với hàng khuyến mãi thì nội dung về phần hàng hóa phải ghi rõ nội dung là phần hàng khuyến mại quảng cáo. Và giá bán, giá tính thuế được tính theo giá tương đương của hàng hóa tại thời điểm xuất hóa đơn của khách hàng.

  :
  Đang tải...

Chia sẻ trang này