GoldenBridge's Recent Activity

 1. GoldenBridge đã trả lời vào chủ đề Đông Vui Food thu mua cá Đổng Quéo với số lượng lớn.

  Mua cá đổng quéo, cá lượng rìu, cá vũ nữ với số lượng lớn. Yêu cầu size: 220 gram đổ lên. Xin vui lòng liên hệ qua số điện thoại Bên cơ sở...

  19/7/19 lúc 10:19
 2. GoldenBridge đã trả lời vào chủ đề Đông Vui Food thu mua cá Đổng Quéo với số lượng lớn.

  Bên cơ sở Đông lạnh Đông Vui Food Hải Phòng cần thu mua cá đổng quéo, cá lượng rìu, cá vũ nữ hàng tươi nguyên con số lượng lớn. Yêu cầu...

  18/7/19 lúc 08:03
 3. GoldenBridge đã trả lời vào chủ đề Đông Vui Food thu mua cá Đổng Quéo với số lượng lớn.

  Cơ sở Đông Vui Food cần thu mua cá đổng quéo hàng tươi nguyên con số lượng lớn. Loại cá: Cá đổng quéo hay còn được gọi với tên khác: cá...

  17/7/19 lúc 09:45
 4. GoldenBridge đã trả lời vào chủ đề Đông Vui Food thu mua cá Đổng Quéo với số lượng lớn.

  Đông Vui Food cần thu mua cá lượng rìu hàng tươi nguyên con số lượng lớn. Yêu cầu size: 220 gram đổ lên. Xin vui lòng liên hệ qua số điện...

  16/7/19 lúc 07:13