bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn xác định số thuế khoán phải nộp

  Những Cá nhân kinh doanh, nhóm cá nhân kinh doanh là thực hiện nộp thuế theo phương pháp khoán thì cách xác định số thuế khoán phải nộp...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  27/2/17 lúc 05:44
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Khai thuế đối với hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê

  Theo thông tư 156, trường hợp hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê thì phải thực hiện kê khai và nộp thuế. IAC Hà Nội xin chia sẻ...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  26/2/17 lúc 13:18
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Các trường hợp khai thuế nhà thầu nước ngoài

  Những cá nhân, tổ chức là nhà thầu nước ngoài thì có phải phải đã nộp thuế va hồ sơ khai thuế với cơ quan thuế. IAC Hà Nội xin hướng dẫn...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  25/2/17 lúc 15:25
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Hướng dẫn khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Những cá nhân, tổ chức khi thực hiện khai thác khoáng sảnthì phải có trách nhiệm kê khai và nộp hồ sơ khai lệ phí bảo vệ môi trường với...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  23/2/17 lúc 05:40
 5. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Thời hạn khai tiền sử dụng đất nông nghiệp như thế

  Theo thông tư 156, trường hợp doanh nghiệp, cá nhân tổ chức, hộ gia đình thuê và sử dụng đất cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  22/2/17 lúc 05:42