bocap123's Recent Activity

 1. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Giới thiệu tài khoản 336 phải trả nội bộ trong Doanh nghiệp

  Tài khoản242 này dùng để phản ánh các chi phí thực tế đã phát sinh nhưng có liên quan đến kết quả hoạt động SXKD của nhiều kỳ kế toán và...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  22/1/17 lúc 15:29
 2. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Kết quả của Đại lý thuế làm giải thể, phá sản

  Đối với trường hợp doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động không thuộc các trường hợp nêu tại điểm 8.2 Điều này, căn cứ nhu cầu thực tế...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  21/1/17 lúc 16:42
 3. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Thuế GTGT đầu vào cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT

  Thuế GTGT đầu vào cho các mặt hàng không chịu thuế GTGT thông thường sẽ không được khấu trừ. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  20/1/17 lúc 14:14
 4. bocap123 đã đăng chủ đề mới.

  Triển khai nộp thuế điện tử, quản lý thuế tập trung TMS

  Cùng với nhiều chính sách cải cách thủ tục hành chính thuế năm 2014, ngành thuế đã triển khai đổi mới mạnh mẽ công tác cải cách thủ tục...

  Diễn đàn: Dịch vụ - Giải trí

  18/1/17 lúc 14:17